Wełna mineralna

Surowcem używanym do jej produkcji jest bazalt, gabro, dolomit lub kruszywo wapienne, a także materiał pochodzący z recyklingu – brykiety mineralne. Zostają one roztopione w wulkanicznej temperaturze i rozwłóknione. Włókna zlepia się później specjalną żywicą i formuje konkretne produkty – płyty, maty, otuliny – lub wytwarza luźne strzępki wełniane zwane granulatem. W płytach i matach włókna mają przeważnie układ rozproszony. Tylko w wełnie lamelowej są ukierunkowane prostopadle do powierzchni płyt. Płyty bywają ponadto łączone fabrycznie z papą podkładową lub laminowane welonem szklanym. Producenci: Rockwool, Paroc.

Maty ceramiczne

Mata ceramiczna jest to izolacja z włókna glinokrzemianowego w postaci maty. Produkowana jest w trzech rodzajach: dla temperatury klasyfikacyjnej 1260°C, 1430°C oraz 1600°C. Jest to materiał nieorganiczny, bez dodatku spoiw, wstępnie wyżarzany w procesie produkcyjnym. Materiały włókniste są lekkie, elastyczne, bardzo odporne na wstrząsy cieplne. Mają wysoką trwałość termiczną niskie przewodnictwo cieplne i wysoką odporność chemiczną.

Moduły

Dostarczane są w postaci kostek gotowych do montażu w wymiarach: 300x300mm oraz 300x600mm i grubości: 150, 200, 250, 300 mm. Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania modułów o innych wymiarach, dostosowanych do konkretnej konstrukcji opancerzenia. Główne zastosowanie to wykonywanie całowłóknistych wyłożeń pieców i urządzeń przeznaczonych do obróbki cieplnej m.in pieców do wypalania ceramiki, pieców do obróbki cieplnej odlewów, suszarni, kanałów spalin i gorącego powietrza oraz innych.

Płyty

Materiały ceramiczne formowane próżniowo występują zazwyczaj w formie płyt, kształtek. Są to lekkie jednorodne materiały izolacyjne charakteryzujące się wysoką odpornością termiczną, niskim przewodnictwem cieplnym, wysoką odpornością na wstrząsy cieplne, odpornością chemiczną. Służą do budowy nowoczesnych izolacji wysokotemperaturowych i zaawansowanych urządzeń termicznych. Płyty charakteryzują się znakomitą jednorodnością, odpowiednią twardością i relatywnie wysoką wytrzymałością mechaniczną, mają dobra stabilność wymiarową w czasie pracy, niskie przewodnictwo cieplne. Możliwość łączenia z różnymi materiałami oraz łatwość obróbki mechanicznej pozwala stawiać te materiały w pierwszym szeregu izolacji wysokotemperaturowych i dziś jest to powszechnie stosowana izolacja przemysłowa.

Papiery ceramiczne

Materiał z włókien ognioodpornych, stosowany do izolacji w warunkach wysokich temperatur. Papier ceramiczny charakteryzuje się: wysoką odpornością na rozdarcia, dobrą elastycznością, wysoką dokładnością wymiarową, bardzo niska przewodnością cieplną. Właściwości te umożliwiają zastosowanie papieru ceramicznego w: uszczelnieniach izolacyjnych, złączach kompensacyjnych, bariery termiczne w środkach transportu gdzie konieczne jest izolowanie od rur wydechowych, katalizatorów itp.

Sznury taśmy, tkaniny

Włókna ceramiczne są wytwarzane ze stopionych tlenków krzemu i glinu w procesie wirowania. Otrzymuje się białe, skręcone włókna o wysokiej odporności na temperaturę, niskiej przewodności cieplnej i dobrej odporności chemicznej. Posiadają doskonałą wytrzymałość na nagłe wahania temperatury. W formie tekstylnej materiały ceramiczne są wzmacniane dratwą z nici szklanych lub drutem ze stali chromowej. Maksymalna odporność na temperaturę wyrobów z nicią szklaną wynosi ok 750°C, a wyroby z drutem ze stali chromowej mogą być stosowane do ok. 1260°C, przy czym należy uwzględnić wpływ medium i obciążeń mechanicznych materiału. Wyroby są odporne na wodę, oleje, tłuszcze, ciekłe metale i większość kwasów.

Menu