Wełna mineralna

Surowcem używanym do jej produkcji jest bazalt, gabro, dolomit lub kruszywo wapienne, a także materiał pochodzący z recyklingu – brykiety mineralne. Zostają one roztopione w wulkanicznej temperaturze i rozwłóknione. Włókna zlepia się później specjalną żywicą i formuje konkretne produkty – płyty, maty, otuliny – lub wytwarza luźne strzępki wełniane zwane granulatem. W płytach i matach włókna mają przeważnie układ rozproszony. Tylko w wełnie lamelowej są ukierunkowane prostopadle do powierzchni płyt. Płyty bywają ponadto łączone fabrycznie z papą podkładową lub laminowane welonem szklanym. Producenci: Rockwool, Paroc.

Maty ceramiczne

Mata ceramiczna jest to izolacja z włókna glinokrzemianowego w postaci maty. Produkowana jest w trzech rodzajach: dla temperatury klasyfikacyjnej 1260°C, 1430°C oraz 1600°C. Jest to materiał nieorganiczny, bez dodatku spoiw, wstępnie wyżarzany w procesie produkcyjnym. Materiały włókniste są lekkie, elastyczne, bardzo odporne na wstrząsy cieplne. Mają wysoką trwałość termiczną niskie przewodnictwo cieplne i wysoką odporność chemiczną.

Moduły

Dostarczane są w postaci kostek gotowych do montażu w wymiarach: 300x300mm oraz 300x600mm i grubości: 150, 200, 250, 300 mm. Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania modułów o innych wymiarach, dostosowanych do konkretnej konstrukcji opancerzenia. Główne zastosowanie to wykonywanie całowłóknistych wyłożeń pieców i urządzeń przeznaczonych do obróbki cieplnej m.in pieców do wypalania ceramiki, pieców do obróbki cieplnej odlewów, suszarni, kanałów spalin i gorącego powietrza oraz innych.

Płyty

Materiały ceramiczne formowane próżniowo występują zazwyczaj w formie płyt, kształtek. Są to lekkie jednorodne materiały izolacyjne charakteryzujące się wysoką odpornością termiczną, niskim przewodnictwem cieplnym, wysoką odpornością na wstrząsy cieplne, odpornością chemiczną. Służą do budowy nowoczesnych izolacji wysokotemperaturowych i zaawansowanych urządzeń termicznych. Płyty charakteryzują się znakomitą jednorodnością, odpowiednią twardością i relatywnie wysoką wytrzymałością mechaniczną, mają dobra stabilność wymiarową w czasie pracy, niskie przewodnictwo cieplne. Możliwość łączenia z różnymi materiałami oraz łatwość obróbki mechanicznej pozwala stawiać te materiały w pierwszym szeregu izolacji wysokotemperaturowych i dziś jest to powszechnie stosowana izolacja przemysłowa.

W swojej ofercie posiadamy płyty:

HAKOPLAN 1100 jest szeroko stosowaną izolacją przemysłową. Produkowana jest z włókien glinokrzemianowych z dodatkiem mieszaniny różnego rodzaju włókien organicznych i stosunkowo niewielkim udziałem spoin organicznych. Płyta ta charakteryzuje się wysoką gęstością przeznaczona jest do wykonywania termoizolacji przemysłowych oraz uszczelnień statycznych w temperaturach do 1100ᴼC.

SIKAL to krzemianowo-wapniowa płyta izolacyjna o doskonałej wartości izolacyjnej, zaprojektowana do zastosowań w maksymalnych temperaturach sięgających do 1100ᴼC. Znajduje zastosowanie w różnych branżach przemysłu np.: przy budowie pieców, suszarni, w przemyśle cementowym i petrochemicznym jako klasyczny materiał izolacyjny. Sikal odznacza się wysoką wytrzymałością mechaniczną i wysoką termiczną stabilnością. Poza doskonałymi własnościami termiczno-fizycznymi i jest odporny na działanie gazów redukujących, takich jak H2, CO, CH4, NH3,N2. Płyty Sikal posiadają kapilarną strukturę, która umożliwia wchłonięcie wody. Własności produktu nie ulegają zmianie po jego wysuszeniu. Podczas wykonywania izolacji z udziałem betonu ogniotrwałego poleca się zastosowanie hydrofobowego podłoża. Sikal to także produkt bezpieczny, przyjazny dla zdrowia i środowiska –bezwłóknisty. Usuwany podobnie jak gruz budowlany.

WERKUMULITOWA Wysokotemperaturowe płyty izolacyjne na bazie wermikulitu eksfoliowanego i spoiw nieorganicznych. Materiał nie zawiera azbestu i substancji organicznych. Wermikulit jest warstwowym krzemianem glinowo – magnezowym, który przy szybkim rozgrzaniu ekspanduje tworząc ultra lekki granulat.
Płyty i kształtki formowane są przez prasowanie z dodatkiem spoiw izolacyjnych. Płyty

ULTRA SILICAPOR to lekki mikroporowaty produkt izolacyjny o wyjątkowych właściwościach SILICAPOR to termicznie stopniowane, nieorganiczne płyty na bazie amorficznego kwasu krzemowego o wysokiej dyspersyjności z zastosowaniem specjalnych środków zmętniających. Jest niepalny i może być dostarczany z pokryciem folią aluminiową lub włókniną. W celu mechanicznego wzmocnienia płyt zastosowano włókna silikonowe o średnicy >5 ųm. Zgodnie z wytycznymi 91/155/EG jest zakwalifikowany jako nieszkodliwy dla zdrowia, nie wydziela produktów rozkładu i zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie stanowi zagrożenia zdrowotnego. Mikroporowata struktura poddana działaniu cieczy, takich jak np. woda, olej, benzyna itp. zmienia je nieodwracalnie, co wpływa negatywnie na przewodność cieplną produktu. Aby temu zapobiec powierzchnię pokrywa się np. folią aluminiową. Dyfuzja oparów z kolei nie ma żadnego negatywnego wpływu. Płyty należy przechowywać i poddawać obróbce w miejscu suchym, jego składowanie jest

IZOPLATE Materiały ceramiczne formowane próżniowo występują zazwyczaj w formie płyt, kształtek. Są to lekkie jednorodne materiały izolacyjne charakteryzujące się wysoką odpornością termiczną, niskim przewodnictwem cieplnym, wysoką odpornością na wstrząsy cieplne, odpornością chemiczną. Służą do budowy nowoczesnych izolacji wysokotemperaturowych i zaawansowanych urządzeń termicznych. Płyty IZOPLATE charakteryzują się znakomitą jednorodnością, odpowiednią twardością i relatywnie wysoką wytrzymałością mechaniczną, mają dobra stabilność wymiarową w czasie pracy, niskie przewodnictwo cieplne. Możliwość łączenia z różnymi materiałami oraz łatwość obróbki mechanicznej pozwala stawiać te materiały w pierwszym szeregu izolacji wysokotemperaturowych i dziś jest to powszechnie stosowana izolacja przemysłowa.

Papiery ceramiczne

Materiał z włókien ognioodpornych, stosowany do izolacji w warunkach wysokich temperatur. Papier ceramiczny charakteryzuje się: wysoką odpornością na rozdarcia, dobrą elastycznością, wysoką dokładnością wymiarową, bardzo niska przewodnością cieplną. Właściwości te umożliwiają zastosowanie papieru ceramicznego w: uszczelnieniach izolacyjnych, złączach kompensacyjnych, bariery termiczne w środkach transportu gdzie konieczne jest izolowanie od rur wydechowych, katalizatorów itp.

Sznury taśmy, tkaniny

Włókna ceramiczne są wytwarzane ze stopionych tlenków krzemu i glinu w procesie wirowania. Otrzymuje się białe, skręcone włókna o wysokiej odporności na temperaturę, niskiej przewodności cieplnej i dobrej odporności chemicznej. Posiadają doskonałą wytrzymałość na nagłe wahania temperatury. W formie tekstylnej materiały ceramiczne są wzmacniane dratwą z nici szklanych lub drutem ze stali chromowej. Maksymalna odporność na temperaturę wyrobów z nicią szklaną wynosi ok 750°C, a wyroby z drutem ze stali chromowej mogą być stosowane do ok. 1260°C, przy czym należy uwzględnić wpływ medium i obciążeń mechanicznych materiału. Wyroby są odporne na wodę, oleje, tłuszcze, ciekłe metale i większość kwasów.

Występują w postaci podanych niżej materiałów o gęstości około 500 kg/ m3 i wymiarach na życzenie klienta:

  • SZNURY skręcane : średnice od 3 do 100 mm;
  • PAKUNKI okrągłe lub kwadratowe: od 6 do 60 mm.
  • TAŚMY grubości # od 2 do 10 mm , szerokości od 10 do 1000 mm;
  • TKANINY grubości # od 2 do 3 mm , szerokości od 500 do 1000 mm (lub szyta na wymiar);
  • KOSZULKI OCHRONNE grubość ścianki 2 do 10 mm , średnica od 6 do na życzenie klienta.

Kleje

W swojej ofercie posiadamy kleje żaroodporne:

Klej SILICADUR IZO-950
Gotowy plastyczny klej do łączenia materiałów nasiąkliwych takich jak: maty włókniste, płyty żaroodporne. Drobnoziarnista, lepka konsystencja zapewnia wysoką wytrzymałość na rozwarstwienie. Nie zawiera organiki ani azbestu.

Klej SILICADUR IZO-B165S
Klej wysokotemperaturowy w formie pasty gotowy do użycia łączący materiały izolacyjne, prostki ogniotrwałe, wymurówki żaroodporne, szamotowe do 1500 C. Odporny na atmosfery ochronne. Nie zawiera organiki ani azbestu.

Cegły

Lekka cegła mulitowa jest wykonana z wysokoziarnistych oraz z wysokiej czystości pudrów i materiałów ogniotrwałych. Podczas procesu produkcyjnego stosuje się także wypełniacze organiczne w odpowiednich proporcjach w zależności od zapotrzebowania. Cegła jest kompresowana próżniowo oraz spiekana w wysokich temperaturach. Produkowana jest w pięciu gatunkach w zakresie temperatur: od 1260ᴼC do 1760ᴼC.Każdy z gatunków wytwarzany jest zgodnie z określonymi wymogami termicznymi i fizycznymi.

Menu