Materiały dla Odlewni

Oddzielacze, pudry odlewnicze, kształtki z włókien glinokrzemianowych, zasypki, kleje odlewnicze, sznury uszczelniające, sznury odpowietrzające, pokrycia odlewnicze do staliwa, pokrycia odlewnicze do żeliwa, pasty naprawcze, rękawy dylatacyjne, łyżki.

Menu