Materiały elektroizolacyjne

Tuleje, płyty z miki, taśmy z miki, folie z miki, płyty szklano epoksydowe.

Mikanit ma zastosowanie w elektromechanice i termo-mechanice, wszędzie tam, gdzie stawiane są następujące wymagania:

 • Odporność na wysokie temperatury, nawet w otwartym płomieniu do 1000°C,
 • Niska przewodność cieplna,
 • Doskonała izolacja elektryczna,
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie,
 • Odporność na większość substancji chemicznych, w szczególności oleje i smary,
 • Brak zawartości azbestu,
 • Całkowite bezpieczeństwo dla środowiska i nietoksyczność.

Mikanit stosowany do izolacji cewki indukcyjnej od ogniotrwałej wymurówki w bezrdzeniowych piecach indukcyjnych przynoszą następujące korzyści:

 • Stanowią barierę przeciw gazom węglowym,
 • Zapewniają doskonałą płaszczyznę poślizgu i chronią cewkę indukcyjną przed ścieraniem, które mogłoby powstać przy rozpieraniu i kurczeniu
  wykładziny ogniotrwałej w wyniku działania czynnika rozszerzalności cieplnej,
 • Stanowią elektryczną izolację pomiędzy cewką pod napięciem a roztopionym metalem,
 • Optymalizują przepływ ciepła i chronią wykładzinę ogniotrwałą przed jej spiekaniem się,
 • Zapobiegają wczesnym wyciekom metalu i w konsekwencji bardzo kosztownym uszkodzeniom cewki indukcyjnej,
 • Ułatwiają wybijanie zużytego tygla/wymurówki,
 • Wydłużają żywotność tygla/wymurówki i obniżają koszty remontów i przestojów.
Menu